Nyilvánosságra hozatal

Befolyásoló részesedéssel rendelkező tulajdonos cégneve: BÁTOR KÖZMŰ Ingatlanforgalmazó és -Értékbecslő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Tulajdoni és szavazati hányad: 52%

error: Másolás nem engedélyezett