Természetes személyek adósságrendezési eljárása

Természetes személyek adósságrendezési eljárása

A természetes személyek adósságrendezési eljárását a 2015. évi CV. törvény (a továbbiakban: Are. tv.) és az ahhoz kapcsolódó kormány- és miniszteri rendeletek szabályozzák. Az adósságrendezési eljárás célja, hogy az adós fizetőképessége az adóstárs és egyéb kötelezettek, illetve a hitelezők bevonásával, szabályozott keretek között helyreálljon. Az adósságrendezésre az adós ingó- és ingatlan vagyonának értékesítésével és jövedelmük felhasználásával kerül sor, az eljárás során az adós gazdálkodása a hitelezők és a családi vagyonfelügyelő folyamatos ellenőrzése alatt áll.

Az adósságrendezési eljárás kezdeményezésével kapcsolatosan további tájékoztatást talál a Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapján.

1. Kapcsolódó jogszabályok:
2015. évi CV. törvény a természetes személyek adósságrendezéséről

2. A bíróságon kívüli adósságrendezéssel összefüggő információk:
Felhívjuk figyelmét, hogy kérelem kizárólag a Családi Csődvédelmi Szolgálat által erre a célra rendszeresített űrlapon terjeszthető elő. A kérelmet és annak mellékleteit 3 példányban kell előterjeszteni.

A kérelem benyújtása személyesen:

Tájékoztatjuk, hogy a BÁTOR Pénzügyi Zrt. a 16/2015. (VIII.28.) IM rendelet felhatalmazása alapján a bíróságon kívüli adósságrendezési kérelmek személyes befogadására az alábbi ügyfélszolgálati helyszínt jelölte ki: 3530 Miskolc, Csengey Gusztáv utca 11. 1/1.

A kérelmek befogadása kizárólag előzetes időpont egyeztetést követően lehetséges. Telefon: +36-46/411-443.

A kérelem benyújtása postai úton:

A bíróságon kívüli Adósságrendezési kérelem a főhitelezőnél postai úton is előterjeszthető.

Amennyiben az Are. tv. alapján a BÁTOR Pénzügyi Zrt. minősül főhitelezőnek, a kérelmet postai úton az alábbi postacímre kell megküldenie:
BÁTOR Pénzügyi Zrt.
3530 Miskolc, Csengey Gusztáv utca 11. 1/1.

Felhívjuk figyelmét, hogy a kérelmet és mellékleteit ebben az esetben is a Családi Csődvédelmi Szolgálat által erre a célra rendszeresített formanyomtatvány útján kell előterjesztenie 3 példányban.

Kérelem űrlapok, kitöltési útmutató

Panaszkezelési információk

A Családi Csődvédelmi Szolgálat tájékoztatója a bíróságon kívüli adósságrendezési eljárással kapcsolatosan

error: Másolás nem engedélyezett